Melodi : Jeg ved en lærkerede…….

Et varmt velkommen lyder
nu til jer hver især.
Til fest i dag vi byder
for konfirmanden her.

Lidt alvorsord i kirken
var starten her i dag.
Nu alle med sin virken
kan gi’ et muntert lag.

Vor konfirmand skal hyldes,
det er jo vores mål.
Men allerførst skal skylles,
derfor en velkomst-skål