Melodi: Mariehønen evigglad………..

Nu dansen vi snart træde an,
vi give skal en ekstra tand.
Nu stolene de flyttes må,
så danse meget vi kan nå.

Når vi har lettet vores bag,
så er der kaffe med lidt kag’.
En lille én til venstre ben,
det højre det skal os’ ha’ én.